Gdzie jesteś: Strona główna / Kierunki (wszystkie) / Kierunki (studia I stopnia) / Trener aktywności fizycznej i zdrowia (studia I stopnia)

Rekrutacja - Politechnika Opolska

Trener aktywności fizycznej i zdrowia

Studia I stopnia. W zdrowym ciele zdrowy duch

Dlaczego warto wybrać kierunek trener aktywności fizycznej i zdrowia? Aktywność fizyczna jest coraz częściej wskazywana jako główny czynnik profilaktyczny wielu chorób cywilizacyjnych, ale także warunek wysokiej jakości życia. Coraz częściej firmy w Polsce w trosce o dobro pracownika zatrudniają psychologów, fizjoterapeutów, stąd nasza propozycja nowych studiów:
trener aktywności fizycznej i zdrowia to studia skierowane do osób, które interesują się aktywnym stylem życia i chciałyby w przyszłości profesjonalnie zajmować się aktywnością fizyczną, profilaktyką chorób cywilizacyjnych, promowaniem i kształtowaniem prozdrowotnych postaw lub odnową biologiczną.

Absolwent z uprawnieniami. Po zakończeniu studiów możesz uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z ustawą Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – po zaliczeniu praktyki zawodowej i złożeniu egzaminu przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Predyspozycje

Zainteresowanie zdrowiem, aktywny styl życia, umiejętność nawiązywania kontaktów, komunikatywność, kultura osobista, stabilność emocjonalna, cierpliwość, konsekwentność, chęć pomocy innym, znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Jaki przedmiot warto zdawać na maturze?

Język obcy oraz 2 przedmioty spośród następujących: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

Trener aktywności fizycznej i zdrowia

W krajach skandynawskich od lat kładzie się duży nacisk na promocję zdrowia. Program studiów został przygotowany w oparciu właśnie o skandynawskie doświadczenia w dziedzinie profilaktyki zdrowia.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • anatomia człowieka,
 • biomechanika i analiza ruchu,
 • fizjologia człowieka,
 • psychologia zdrowia,
 • profilaktyka nadwagi,
 • edukacja żywieniowa,
 • profilaktyka wad postawy,
 • aktywne formy body&mind,
 • fitness w wielu wariantach.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • rekreacyjne formy aktywności fizycznej dla osób w każdym wieku: gier sportowych, fitness i gimnastyki, tańca, sportów siłowych;
 • aktywność fizyczną na świeżym powietrzu latem i zimą, nad wodą i w górach;
 • aktywne formy turystyki: piesza, rowerowa, górska;
 • wspinaczka, survival, bushcraft;
 • pierwsza pomoc przedmedyczna.

Opolski Metalchem, Cementownia w Strzelcach Opolskich czy Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach – budowali je właśnie absolwenci naszego budownictwa. To nasi inżynierowie mają istotny wpływ na rozwój nie tylko regionu ale także i Polski.

Opole,
ul. Prószkowska 76
(mapa)

Warunki i tryb
rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat warunków i trybu rekrutacji oraz informacje dla laureatów/finalistów olimpiad i cudzoziemców.

Program
studiów

Pełna lista przedmiotów z podziałem na semestry, formy prowadzenia i zaliczania zajęć oraz liczbą godzin i punktów ECTS.