Gdzie jesteś: Strona główna / Kierunki (wszystkie) / Kierunki (studia I stopnia) / Turystyka (studia I stopnia)

Rekrutacja - Politechnika Opolska

Turystyka

Studia I stopnia. To przygoda, za którą będą Ci płacić!

Dlaczego warto wybrać turystykę? Kojarząca się wprost z tym kierunkiem organizacja podróży i opieka nad jej uczestnikami to jednak nie wszystko. To także edukacja zdrowotna i krajoznawcza, animacja czasu wolnego i pomoc w odnowie biologicznej i psychicznej społeczeństwa. Znajomość nowoczesnych metod zarządzania i marketingu turystycznego czyni absolwenta liderem zdolnym do promowania i zarządzania markami turystycznymi, wprowadzania innowacji aby kształtować nowoczesny obraz równoważonej turystyki.

Absolwent z uprawnieniami. Po zakończeniu studiów możesz uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z ustawą Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – po zaliczeniu praktyki zawodowej i złożeniu egzaminu przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Predyspozycje

Komnikatywność, ciekawość świata, otwartość na innych; kierunek dla osób pasjonujących się podróżami, różnymi rodzajami turystyki, aktywnym organizowaniem i spędzaniem czasu wolnego.

Jaki przedmiot warto zdawać na maturze?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: biologia, geografia, historia, język polski.

Turystyka

Brzmi kusząco i tak też wygląda w praktyce: absolwent turystyki raczej nie ugrzęźnie w stosach papierów, ani też nie będzie w swojej pracy ziewał, chyba, że ze zmęczenia, przy ognisku wieńczącym spływ kajakowy gdzieś na Antypodach.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • filozofia,
 • historia architektury i sztuki,
 • psychologia,
 • prawo,
 • ekonomia,
 • zarządzanie.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • podstawy turystyki i rekreacji,
 • geografię turystyczną,
 • krajoznawstwo,
 • obsługę ruchu turystycznego,
 • podstawy marketingu,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • turystykę aktywną.

Opolski Metalchem, Cementownia w Strzelcach Opolskich czy Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach – budowali je właśnie absolwenci naszego budownictwa. To nasi inżynierowie mają istotny wpływ na rozwój nie tylko regionu ale także i Polski.

Opole,
ul. Prószkowska 76

(mapa)

Warunki i tryb
rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat warunków i trybu rekrutacji oraz informacje dla laureatów/finalistów olimpiad i cudzoziemców.

Program
studiów

Pełna lista przedmiotów z podziałem na semestry, formy prowadzenia i zaliczania zajęć oraz liczbą godzin i punktów ECTS.