Gdzie jesteś: Strona główna / Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w Politechnice Opolskiej w roku akademickim 2024/25

Kandydat na studia w Politechnice Opolskiej powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów. Kompetencje cyfrowe kandydatów na studia nie wykraczają poza wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole średniej. Więcej informacji o kompetencjach cyfrowych kandydata na studia…

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innym kierunku niż ten, a który się rekrutują składają podanie o weryfikację posiadanych kompetencji do prodziekana ds. dydaktyki właściwego wydziału (Podanie-o-weryfikacje-kompetencji) na adres: dzk@po.edu.pl. Do podania kandydaci załączają suplement do dyplomu. Jeżeli kandydaci przystępowali do egzaminu dyplomowego w danym semestrze i nie posiadają jeszcze suplementu do dyplomu, to zamiast niego załączają kartę przebiegu studiów (wykaz wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów z ocenami i punktami ECTS).
Proces weryfikacji musi zostać zakończony przed etapem kwalifikacji.

Informacja: 77 449 8528

Pomoc techniczna: 77 449 8088

Informacja po ukraińsku: 77 449 8515

Pełnomocnik rektora ds. rekrutacji: 77 449 8707